Hogwarts grundare

När Hogwarts skola för troll- och häxkonst grundades för mer än tusen år sedan var det de fyra grundarna Gryffindor, Ravenclaw, Hufflepuff och Slytherin som själva utbildade och tränade sina studenter. Hogwarts byggdes på en plats långt ifrån de människor som inte var kunniga i magi. Mugglare som dessa människor kallas såg inte uppskattande på trolldom och häxor och de fyra grundarna letade upp de barn som visade det minsta tecken på att ha magi inom sig. När de övertalat barnen att studera vid Hogwarts placerades eleverna i ett elevhem. I vilket elevhem de hamnade berodde på vems av ägarnas karaktärsegenskaper de besatte.

Gryffindor antog elever som visade sig ha beslutsamhet och mod. Ravenclaw valde de flitigaste och mest intelligenta eleverna. Hufflepuff ville ha elever som var lojala och ärliga och Slytherin utsåg elever som var målmedvetna och hade ärelystnad. En dag när grundarna började känna sig äldre och inte hade ork att placera eleverna längre slet Gryffindor av sin hatt. Den förvandlade han till något magiskt – sorteringshatten. Hatten placerade själv varje elev som blev antagen till det elevhem där de passade in bäst.

Mugglare

Salazar Slytherin ville att skolan skulle sålla mer bland eleverna och bara låta renblodiga elever antas. Med andra ord, endast elever som redan hade föräldrar med magiska krafter skulle få studera där. Det uppstod då ett bråk mellan honom de andra grundarna. Det blev en särskild prekär situation mellan Slytherin och Gryffindor som förut alltid stått nära varandra. Nu ansåg Slytherin att halvblod och de som var födda mugglare inte var trovärdiga. Han var orolig att dessa elevers föräldrar skulle fordra att deras barn använde sin magi för deras egen eller för deras familjers vinning. Han var också orolig över att föräldrarna skulle stöta bort sina barn. Gryffindor ansåg istället att alla barn som hade magiska egenskaper skulle få antas på skolan.

Växande konflikt

Konflikten växte och det slutade i kaos. Slytherin lämnade skolan, men de andra tre lyckades skapa bra relationer med varandra och även bevara Hogwarts skola. Skolan kom även i framtiden att hålla en undervisning av högsta klass. Slytherins elevhem finns fortfarande kvar för att kunna föra hans magi vidare. Innan Slytherin lämnade Hogwarts lät han i hemlighet bygga ”Hemligheternas kammare” och där låste han in en basilisk – en mörkgrön och gigantisk orm som kan bli hela sjutton meter lång. Ormen har stora tänder som är väldigt giftiga, men det är ormens gula ögon som är dödsbringande. Ser du in i ormens ögon dör du direkt. Han lät bygga ”Hemlighetens kammare” som en form av skydd. Om det någon gång i framtiden skulle dyka upp någon med samma förmåga som han som behövde straffa mugglare skulle ormen finnas där som hjälp.